Eğitim için yemek

Giriş:

On yıl süren savaş, Suriyelilerin %90’ını yoksulluk sınırının altında bıraktı ve 12,4 milyonu gıda güvensizliğinden mustarip, 1,3 milyonu ise çok kötü durumdadır. (Birleşmiş Milletler istatistiklerine göre).

6,7 milyondan fazla insan evlerinden edildi. Çoğunluk Kuzey Suriye’de ve rastgele kamplarda yerleşti. Bu insanlar mallarını satmak veya terk etmek zorunda kalmışlar ve kötüleşen ekonomik koşullar ve Suriye lirasının değer kaybetmesi nedeniyle işsiz kalmışlardır. Sadece derneklerin ve hayırseverlerin sağladığı yardımlarla hayatta kalabiliyor.

Suriyeli ailelerin yaşadığı aşırı yoksulluk yüzünden bireyin günlük yediği öğün sayısı azalırken, yemek kalitesi de düşerek ailenin, çocukların, yaralı ve yaşlıların sağlığını olumsuz yönde etkilendi. İstatistikler, 600.000 çocuğun yetersiz beslenmeden, 90.000 çocuğun şiddetli yetersiz beslenmeden ve hamile kadınların üçte birinin anemiden mustarip olduğunu gösteriyor.

Ortak Eğitim İhtiyacı Değerlendirmesi (the Joint Education Need Assessment) JENA raporuna göre, aile gelirinin %65 inden fazlasını gıdaya harcadığı için çocukların %26’sı çalışmak için okulu terk etmek zorunda kaldı.

Eğitim için Yemek projesi, Huda Derneği’nin okuma yazma kurslarında eğitim sürecine katılan çocuklara aylık yemek sepetleri dağıtmayı hedefliyor ve kurslarımızda çalışan öğretmenler de yemek sepetleri ile destekleniyor. Yemek sepeti, bireyin günlük beslenme bütünlüğünü koruyan çeşitli öğelerden oluşur. Bu yemek sepetleri, çocuğun Okuryazarlık kursuna devam ettiği süre boyunca her aileye destek olacaktır.

Her çocuğun eğitimleri nasıl desteklenir?

Abdullah bin Amr bin El-As’tan (Allah onlardan razı olsun) rivayete göre, bir adam Peygamber Efendimiz Muhammed’e (Allah’ın salatı ve selamı onun üzerine olsun) sordu: Hangi İslam daha hayırlıdır?  “Tanıdıklarını ve tanımadıklarını doyurur, selam verirsin.” buyurdu.

Evlerinden edilmiş ve resmi olmayan kamplarda yaşayan Suriyeli aileler, ekonomik ve sağlık koşullarının kötüleşmesi nedeniyle hayatta kalmakta büyük zorluklar yaşıyor ve bunun sonucunda çocuklarını öğrenmek yerine çalışmaya göndermek zorunda kalıyorlar. Uluslararası Kalkınma ve İnsani Yardım Derneği, okuma yazma bilmeyenlerin eğitim desteği vermek için bu ailelere gıda sepetleri sağlamaya çalışmaktadır.

Uygulaması:

Huda Derneğin ekibi, programın başlangıcından sonuna kadar çocuklarını okuma yazma kurslarına kaydeden ailelere gıda sepetleri sağlamak için çalışıyor.

Etkisi:

Proje, çocukların çalışmasının yerine eğitime devam etmelerine katkıda bulunacaktır.

Eğitim için yemek projesine nasıl katkıda bulunabilirsiniz?

Böyle bir projeye bağış yapmak, bir ailenin çocuklarını işe göndermekten kurtaracak ve çocukların eğitimlerinin devamını sağlayacaktır.

Ücreti Hisse
60$ Bir aylık yemek sepeti

 

$ 60.00
Personal Info

Ücreti Hisse
60$ Bir aylık yemek sepeti
60$ 6 aylık yemek sepeti

60$ 360$

Donation Total: $60.00