Okuryazarlık

Okuryazarlık Kampanyası Bilgisi

Giriş:

On yıllık Suriye savaşı, çocukluk hayalleri yıktı ve güzel bir gülümsemeyi çaldı. Bu savaş, çatışma altında bir ülkede doğmak dışında hiçbir suçu olmayan Suriyeli çocukların, evlerinden edilip yeni bölgelere yerleştirilmesini zorunda bıraktı. Dolayısıyla, çocukların yeni yuvaları rastgele çadırlar olmuştur.

Birleşmiş Milletler istatistiklerine göre çocukların temel eğitim olanaklarına erişim hakkı dahil olmak üzere, eğitim sürecinin dışında kalan 2,5 milyondan fazla çocuk vardır. Hiçbir hizmeti ve altyapısı olmayan gayri resmi kamplarda yaşamaları nedeniyle bu çocukların geleceği hala meçhuldür.

Uluslararası Kalkınma ve İnsani Yardım Derneği, çocukların gülümsemesini onarmak ve geleceğini yeniden geliştirmek için, uzak bölgelerde ve resmi olmayan kamplarda bütünleşik bir müdahale yoluyla çocukların eğitim haklarına erişimini kolaylaştırmak için çalışıyor.

Çocukların geleceğini nasıl kurulur?

Eğitim, gelecek için geçiş iznimiz çünkü gelecek, ona bugünden hazırlananların olacaktır. (Malcolm X).

Bu nedenle Uluslararası Kalkınma ve İnsani Yardım Derneği, kamplarda ve uzakta kalan köylerde eğitimden mahrum kalan çocukları hedef alarak, tüm çabalarını çocukları cehaletin pençesinden kurtarmak ve yollarının aydınlatılmasına yardımcı olmak için kullanıyor.

Uygulaması:

Çocuklarımızı sağlıklı ve uygun bir ortamda bulundurmaya uygun sınıflar kuruyor ve hazırlıyoruz. Çocuklarımıza okuma, yazma ve aritmetik ilkelerini öğretecek nitelikli öğretmenler, profesyonel bir eğitim kadrosu tarafından hazırlanan okuma yazma müfredatı ve çocuklarımızın seçkin bir okul ortamında yaşamaları için her öğrenciye okul çantası ve gerekli kırtasiye malzemeleri sağlıyoruz😊.

Performans İzleme ve Değerlendirme:

Evet, öğrencilerimizi, yaşıtlarıyla beraber eğitim sınıflarına kabul edilmeden önce seviyelerini test ediyoruz, çocuk okuma yazma öğrenene kadar 6 aylık sürekli eğitim boyunca seviyeleri periyodik olarak test edilir.

Etkisi:

Okuryazarlık programı bittikten sonra, çocukların eğitim sürecine devam edebilmeleri, istek ve hedeflerine ulaşabilmeleri için yaşıtlarıyla beraber yeniden bütünleşmelerini sağlamak için bölgeye yakın okullarla koordinasyon kuruyoruz.

Çocukların eğitimini ve hayalleri gerçekleştirilmesi nasıl desteklenir?

Hedef alan ve altyapı hazırlığına bağlı olarak, okuryazarlık programı aşağıdaki gibi birkaç hisseye bölünmüştür:

Bağışçı karşılığına ne alır? Ücreti Hisseler
50$ Bir çocuk okuryazarlığı
Kuruluşumuzdan bir teşekkür belgesi ile bir eğitim sınıfına bağışçının ismini verilir. 1250$ 25 öğrenciye okuma yazma kursu
250$ Bir sınıfın ısıtması
10$ Okul çantası ve gerekli kırtasiye malzemeleri
Bağışçının adını taşıyan sınıfın belgesel videosu. 1700$ Sınıf kurmak:

Çalışma masaları, karatahta ve aydınlatmaya ek olarak çimento zeminli yüksek kaliteli bir çadır

 

 

 

$ 25.00
Personal Info

Bağışçı karşılığına ne alır? Ücreti Hisseler
50$ Bir çocuk okuryazarlığı
Kuruluşumuzdan bir teşekkür belgesi ile bir eğitim sınıfına bağışçının ismini verilir. 1250$ 25 öğrenciye okuma yazma kursu
250$ Bir sınıfın ısıtması
10$ Okul çantası ve gerekli kırtasiye malzemeleri
Bağışçının adını taşıyan sınıfın belgesel videosu. 1700$ Sınıf kurmak:

Çalışma masaları, karatahta ve aydınlatmaya ek olarak çimento zeminli yüksek kaliteli bir çadır

10$ 50$ 30$ 1250$ 1700$

Donation Total: $25.00