Öğretmen Eğitimleri

Öğretmen Eğitimleri

Giriş:

Kuzey Suriye’de aşırı kalabalıklaşma ve okulların yıkılması nedeniyle eğitim çok fazla etkilendi. Göç nedeniyle nitelikli kadro eksikliği eğitimin kalitesini etkilemiştir. Bu sorunları çözmek için, Öğretmen Yeterlilik Programı başlattık. Çocuklarımıza daha iyi bir gelecek sağlamak için Kuzey Suriye’deki eğitim kalitesini yükseltecek kurslar hazırlamak ve deneyimli kadrolar sağlamaya çalışıyoruz.

Neden öğretmen yetiştiriyoruz?

Huda Derneği, eğitimi yıllardır görmemiş ve belki de okula hiç girme şansı bulamamış çocuklara eğitim vermek için nitelikli öğretmenleri okuma yazma sınıflarına atamak için çalışıyor. Okuryazarlık sınıflarında öğretmenliğe katılmadan önce öğretmenlere özel ve nitelikli eğitim veriliyor. Öğretmenlerimiz profesyonel bir düzeyde, öğrencilerin seviyesini yükseltmeyi ve öğrencinin okuryazarlık kursunu son güne kadar başarılı bir şekilde devam etmesini sağlamaya çalışıyor.

Uygulaması:

Okuryazarlık sınıfları kurmak için belirlenen alanlarda nitelikli ve deneyimli öğretmenler seçildikten sonra, onlara modern öğretim yöntemleri, okulu bırakan çocuklarla ilgilenme ile ilgili eğitim becerileri ve psikolojik tanılama becerileri konusunda yoğun eğitim verilmektedir. Verilen eğitim süresi 102 saattir. Bu eğitimin veren eğiticimiz profesyonel üniversite öğretim görevlisidir.

Değerlendirmesi:

Kurs sonunda öğretmenler değerlendiriliyor. Uygulamalı ve teorik bir sınava tabi tutulur. Atanınca, okuryazarlık kursunun süresi boyunca öğretmenlerin performansını izlenir ve verdiği derslerin sonuçları periyodik olarak takip edilir.

Etkisi:

Bilinçli ve uyumlu bir nesil yetiştirmek ve çocuklara ve topluma daha iyi bir gelecek garanti etmek için nitelikli öğretmenlerle uygun bir ortam sağlayarak öğrencilerimize eğitim karşılıyoruz. Eğitimini tamamlayan öğretmenlerimizin kamplar, köyler ve okullara öğretim görevlisi olarak dağıtılması için Eğitim Müdürlükleri ile koordinasyon kurmaktayız.

 

Öğretmen eğitimine nasıl katkıda bulunabilirsiniz?

Bağış yaparak öğretmenler için eğitim ve öğretim programları oluşturmamıza katkıda bulunabilirsiniz:

20$   1 Öğretmen Eğitimi İçin
200$   10 Öğretmen Eğitimi İçin
1000$   50 Öğretmen Eğitimi İçin

 

$ 25.00
Personal Info

20$   1 Öğretmen Eğitimi İçin
200$   10 Öğretmen Eğitimi İçin
1000$   50 Öğretmen Eğitimi İçin

20$ 200$ 1000$

Donation Total: $25.00