Kur’an-ı Kerim’i Öğretimi

Giriş:

Doğruluk, saygı, adalet, fakire ve güçsüze yardım gibi ahlaki değerler ahlak kurallarının ve toplumsal düzenin sağlanmasında önemli bir rolü oynarlar. Erdemli bir kişi olmak, ahlaklı çocuklar yetiştirmek her toplum için en yüksek değer olmak durumundadır. Ahlaki yönü eksik kalan eğitim öğretim toplumları yıkılma tehlikesindedir.

Uluslararası Kalkınma ve İnsani Yardım Derneği, Kur’an-ı Kerim eğitim halkaları aracılığıyla güzel değerleri ve güzel ahlakı çocukların kalbine yeniden yerleştirerek topluma yardım eli uzatmak için çalışmaktadır.

Neden öğretmen yetiştiriyoruz?

Huda Derneği, eğitimi yıllardır görmemiş ve belki de okula hiç girme şansı bulamamış çocuklara eğitim vermek için nitelikli öğretmenleri okuma yazma sınıflarına atamak için çalışıyor. Okuryazarlık sınıflarında öğretmenliğe katılmadan önce öğretmenlere özel ve nitelikli eğitim veriliyor. Öğretmenlerimiz profesyonel bir düzeyde, öğrencilerin seviyesini yükseltmeyi ve öğrencinin okuryazarlık kursunu son güne kadar başarılı bir şekilde devam etmesini sağlamaya çalışıyor.

Derneğimiz, kamplarda ve köylerde, her iki cinsiyetten çocuklara yönelik, Kur’an-ı Kerim’i öğrenmek ve incelemek için halkalar oluşturmaya çalışıyor.

Peygamber Efendimiz Muhammed (Allah’ın salatı ve selamı onun üzerine olsun) şöyle buyurmuştur: “Kim hidayete çağırırsa, ona uyanların sevabı kadar, onların sevabından hiçbir şey eksiltilmeden sevap vardır.”

Uygulaması:

Bilginin eksik olduğu uzak bölgelere ve rastgele kamplara öncelik verilen Kur’an-ı Kerim dairelerinin yerleri seçilerek eğitimciler seçilerek daha önce Kur’an derslerine katılmamış çocuklarla başa çıkma becerileri konusunda eğitim veriliyor. Program, değerlerin kademeli olarak aşılanması ve ahlaki eğitim için ayrıntılı bir plan içermektedir.

Kur’an-ı Kerim’i çocukların yaşlarına uygun bir şekilde öğretiyoruz, en kısa sureleri yavaş yavaş ezberlemelerine ve ayetlerin genel anlamlarını anlamalarına yardımcı oluyoruz.

Değerlendirmesi:

Öğrenciler, ezberleme ve öğrenmede ulaştıkları seviyeyi belirlemek için aylık olarak değerlendirme testlerine sözlü ve yazılı sınavlarla tabi tutulur.

Etkisi:

Yeni neslini fikrî sapmadan korunacak ve toplumun bütünlüğünü ve uyumunu ve asil ahlaka bağlılığını arttırılacak, bu da suçu ve kötü alışkanlıkları azaltacak ve toplum fikri işgalin kurbanı olmayacaktır.

Okuryazarlığı ortadan kaldırmak için öğretmenin rehabilitasyonuna nasıl katkıda bulunuruz?

Kur’an-ı Kerim ezberleme halkalara bağışta bulunarak Kur’an-ı Kerim’in öğretilmesine bizimle katkıda bulunabilirsiniz. Halkalara en fazla 20 öğrenci katılabilir.

Aşağıdaki anlatılan gibi katkıda bulunabilirsiniz:

50$ Kur’an-ı Kerim Öğretmenine Sponsorluk
15$ Halkanın aylık ödülleri
0.35$ Cüz amma nüshalarının dağıtımı
3.5$ Kur’an-ı Kerim nüshalarının dağıtımı
$ 50.00
Personal Info

 

50$ Kur'an-ı Kerim Öğretmenine Sponsorluk
15$ Halkanın aylık ödülleri
0.35$ Cüz amma nüshalarının dağıtımı
3.5$ Kur'an-ı Kerim nüshalarının dağıtımı

 

$0.5 $3.5 $15 $50

Donation Total: $50.00