Eğitimin Önemi

Eğitimin Önemi

 

  Eğitim, bireylerin başarısı için ilk adımıdır. Dünyanın en önemli temellerinden biri eğitimdir. Eğitimin önemi her geçen günde artmaktadır. Önemini fark eden toplumlar çocuklar için eğitimi zorunlu tutmaktadır. Çünkü eğitim ulusların gelişiminin ana gücüdür. Herhangi bir toplumun gücü bilim ve kültürle başlar ve cehaletin yüzdesinin azalması ile artar. İnsan yeryüzüne ilk geldiği andan itibaren öğrenmek ve araştırmak istemiştir ve bu insanın özelliklerinden biridir. Günümüzde, eğitim artık yaşam boyu devam eden ve sürekli ilerleyen bir süreçtir.

Nitelikli eğitim her şeyden önce çok temel bir insan hakkıdır. Cinsiyet, ırk, etnik köken, sosyoekonomik durum veya coğrafi konumdan bağımsız olarak her öğrencinin sosyal, duygusal, zihinsel, fiziksel ve bilişsel gelişimine odaklanır. Çocuğu hayata hazırlar. Eğitim dünyayı değiştirecek en güçlü silahtır. Toplumun ekonomik zenginlik, sosyal büyüme ve siyasi istikrara ulaşmasının temel aracıdır.

Savaş, toplumun büyük kesimini eğitim hakkından mahrum bırakır. Bu da günümüzde Suriye’deki eğitim durumudur. Son birkaç yıldır, Suriye savaşının güvenli eğitime erişimine engeller yarattı. Yaklaşık iki buçuk milyon çocuk eğitim hakkını kaybetti ve nitelik eğitim ihtiyacı artmıştır. Suriye kuzey bölgesi, eğitim alanında en çok etkilenen bölgelerden biri ve bu bölgedeki kampların çocukları şu ana kadar eğitim kaynaklarının eksikliğinden mustariptir.

Bu bölgede okuma yazma bilmeme oranı o kadar yüksek hale geldi ki, toplumun ilerlemesini etkileyen ve kalkınma süreçlerini her alanda engelleyen sosyal, ekonomik ve politik etkileri olduğu için okuma yazma bilmeme artık Suriye’nin kuzeyinde önemli bir sorun olarak görülüyor.

Bugün birçok insani yardım organizasyonları, Kuzey Suriye Bölgesi’ndeki çocukları cehaletten kurtarmak ve eğitim haklarını sağlamak amacıyla Eğitim Destek Programları sağlamaya çalışmaktadır. HUDA’nın da eğitime katkıları oldu ve okuryazarlık projemiz eğitim destek programlarımızın ilki oldu. Eğitim destek programı, gelişmiş temel okuryazarlık becerileri sağlar; buna göre her çocuk eğitim, gelişme ve topluma etkin katılım hakkını kazanır.

Eğitim ve sosyal alanlarda her zaman yardım etmeye, okuma yazma bilmemeyle mücadele etmeye ve insan haklarını kaybeden her çocuğun eğitim hakkını güvence altına almak için gerekli tüm kaynakları sağlamaya çalışacağız.


Son Kampanyalar

İncele

Bir cevap yazın