Eğitim destek programları

Eğitim destek programları

Eğitim hakkını kaybetmiş, örgün eğitim yaşını aşmış, okuma yazma bilmeyen, İslam dininin en basit öğretilerinden ve sosyal ilişkilerin çoğundan habersiz, okulları terk etmiş, kamplarda kalmış öğrencileri hedef almak .

Proje hedefi

Bireylerin, kişiliğin tam olgunluğuna ulaşabilecek yeni bilgi, beceri veya davranış biçimleri edinme yeteneklerinin geliştirilmesi.

Bireyi dini, ahlaki, bedensel, aktüel, sosyal ve duygusal yönden nitelikli bir bütünlük içinde dinine ve dünyaya hizmette etkin rol almaya hazırlamaktır.

Toplumun kapsamlı gelişimine etkin katılımlarını sağlamak için eğitimin ilk yapı taşını atarak bireylerin kamusal yaşama entegrasyonunu sağlamak

Bireyin ekonomik verimliliğinin sağlanması

Çağın şartlarına ayak uydurmak ve sürekli eğitim anlayışını benimsemek

Project objective

The development of individuals’ abilities to acquire new knowledge, skills or forms of behavior capable of achieving the full maturity of the personality

Preparing the individual in an integrated manner that qualifies him in terms of religious, moral, physical, actual, social and emotional terms to take his effective role in serving his religion and this world.

Achieving the integration of individuals into public life by laying the first building block of education to ensure their effective participation in the comprehensive development of society

Achieving the economic efficiency of the individual

Keeping pace with the conditions of the times and adopting the concept of continuous education