Ev inşaası

Ev inşaası

Eğitim sürecinin sürekliliğini sağlamak için bu bölgelere kadro yerleştirmek amacıyla uzak bölgelerdeki öğretmenler için lojmanlar inşa etmek.