Okuryazarlık Projesi

Okuryazarlık Projesi

Ekiplerimiz, Kuzey Suriye bölgesindeki tüm bölgelerde, özellikle ücra köyler ve marjinal topluluklar başta olmak üzere, gerekli dersliklerin inşası veya yenilenmesi ve özel müfredata göre eğitim faaliyetlerine başlamak için nitelikli kadrolar atamak suretiyle hedeflendikleri yerlerde ihtiyaç analizi yapmak için çalışıyor. Çocuğun altı ay süren bir kurstan mezun olduğu eğitim uzmanlarının gözetimi. Ayrıca, özel müfredata göre gençler ve yetişkinler arasındaki cehaleti ortadan kaldırmak için çalışıyoruz.