Hedeflerimiz

• Erken iyileşme için insani hizmetlerle toplulukları desteklemek. • Korunması ve güçlendirilmesi için korunmasız ve marjinal gruplara eğitim hakkının sağlanması. • Ekonomik toparlanma ve kalkınmanın sağlanmasına katkıda bulunmak.

İlkelerimiz

• Eğitim, nesiller için bir koruma ve barış temelidir. • Toplumdaki gruplar arasında adalet. • Koordinasyon ve ortak hareket başarının temelidir.