Hedeflerimiz

• Erken iyileşme için insani hizmetlerle toplulukları desteklemek.
• Korunması ve güçlendirilmesi için korunmasız ve marjinal gruplara eğitim hakkının sağlanması.
• Ekonomik toparlanma ve kalkınmanın sağlanmasına katkıda bulunmak.