İlkelerimiz

• Eğitim, nesiller için bir koruma ve barış temelidir.
• Toplumdaki gruplar arasında adalet.
• Koordinasyon ve ortak hareket başarının temelidir.