Eğitim Programı

İnsani Kalkınma Yardımı Kuruluşu, uzaktaki ve resmi olmayan kamplarda çocukları gözlemlerini geri bulgumuz ve görüntüyü yeniden şekillendirdiğimiz entegre bir müdahale yoluyla çocukların eğitim haklarına erişimini azaltmak için çalışıyor. Eğitim Programı en önemli programlardan biridir. Program aracılığıyla farklı ailedeki çocuklar yazma, okuma ve aritmetik öğretme öğretimi hedeflemenin yanı sıra özel ihtiyaçları olan çocuklar da göz önünde bulundurarak eğitimin önemi ve çocukların geleceği üzerindeki etkisi konusunda ebeveynleri bilinçlendirmek için çalışıyoruz. Programın esas olarak özelliklerini içerir:

 

Telafi ve Hızlandırılmış Eğitim

Yıllar boyunca, çocuklar çeşitli nedenlerle eğitim kesintisi yaşadılar. Bu nedenler arasında sık sık yer değiştirme, okulların yıkılması, nitelikli öğretmenlerin göçü, hatta günlük yaşamlarını güvence altına almak için çalışmaları ve Covid-19 salgını, birçok öğrencinin akranlarına kıyasare öğrenimlerini ertelemesine yol açtı.

Sınıf oluşturma

Her eve bilgi ulaştırma misyonumuz çerçevesinde, altyapı eksikliği olan uzak köyleri ve marjinal kampları hedefliyoruz. Bölgenin ihtiyaçlarına göre eğitim çadırları veya sınıfları hazırlayarak veya okulları yenileyerek eğitime uygun mekanlar oluşturmaya çalışıyoruz.

Okuryazarlık Projesi

Ekibimiz, Kuzey Suriye bölgesinin tüm bölgelerinde, özellikle uzak köylerde ve marjinalleştirilmiş topluluklarda ihtiyaç değerlendirmeleri yapmak için çalışıyor. Bu bölgelerde hedef kitle, gerekli sınıfları inşa ederek veya yenileyerek ve eğitim uzmanlarının gözetiminde özel müfredata göre eğitim operasyonlarını başlatmak için nitelikli kadrolar atayarak hedefleniyor. Çocuğun altı ay süren bir kurs aracılığıyla mezun olduğu bir program sunuluyor. Ayrıca uzman müfredatlara göre gençler ve yetişkinler arasında okuma yazma bilmemeyi ortadan kaldırmak için de çalışıyoruz.

Okul çantaları ve kıyafetleri

Çocukların ailelerine destek olmak, öğrencileri motive etmek ve teşvik etmek için, öğrencilerin okul üniformalarıyla göründükleri ve sağlıklı bir eğitim ortamında yaşadıkları bütünleşik bir eğitim deneyimi sunmayı hedefliyoruz. Bu nedenle onlara kırtasiye malzemeleri, çantalar ve okul formaları sağlıyoruz. Bu proje kapsamında, öğrencilerin maruz kaldığı eksiklikleri telafi etmek için telafi edici ve hızlandırıcı eğitim kursları düzenliyoruz.

Öğretmen Yetiştirme Programları

Toplumun omurgası, nesilleri eğiten ve yönlendiren, geleceğin liderlerini yetiştiren öğretmen olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle, tüm öğretmenlerin eğitim yolculuğu boyunca çocuklara öğretme ve rehberlik etme konusunda yeterliliğe sahip olabilmeleri için özel kurslara tabi tutulmasını hedefliyoruz. Eğitim kursları, müfredat, öğretim yöntemleri, çocuklar ve aileleriyle etkili iletişim yöntemleri gibi konularda eğitim içerecek.