Sağlık programı

Uzun savaşın sonuçları Suriye halkı için felaket oldu. Geride yüz binlerce yaralı, sakat ve hasta insan bıraktı. Bu nedenle Huda Yardım Kurumu, acıların hafifletilmesi için belirli alanlarda müdahale etmeyi hedefliyor.

Omurilik yaralanması hastalarının rehabilitasyonu

On yıl süren yıkıcı savaş, binlerce kişiyi çeşitli yaralara maruz bıraktı ve bu kişiler aileleri ve toplum için bir yük haline geldi. Hoda Yardımseverlik Kurumu, bu proje aracılığıyla omurilik yaralılarını özel bir merkez ve uzman kadrolarıyla rehabilite ederek, onları topluluklarında kendi kendine yeterli ve üretken hale getirmeyi hedefliyor.