Koruma

Kuzey Suriye’de birçok aile, ekonomik ve güvenlik koşullarının kötüleşmesi nedeniyle farklı düzeylerde korunma risklerine maruz kalmaktadır. Özellikle çocuklar, kadınlar, özel gereksinimli kişiler ve cinsiyete dayalı şiddet görenler bu riskin en yüksek seviyede yaşayan gruplardandır. Bu nedenle HUDA, bu vakalara öncelik vermekte ve koruma sorunlarını hem proje kapsamında hem de ayrı olarak ele almaktadır. Bu müdahaleler arasında; koruma ve çocuk koruma standartları dikkate alınarak farkındalığın artırılması ve hizmetlere erişimin iyileştirilmesi gibi çalışmalar yer alır.

Çocuklar için vaka yönetimi

Eğitim süreçleri çerçevesinde, genel olarak çocukların durumlarını takip etmek ve onların acılarını hafifletmek için uygun çözümler sunmak için çalışıyoruz. Bu, çocuk işçiliği, erken evlilik ve sömürü vakalarını önlemek ve çocuğu rahatlatmak için çocukla veya aileyle ilgili bireysel vakaları ele almak üzere çalışıyor.

Çocuk sponsorluğu

Koruma risklerine maruz kalma vakaları, özellikle kadınlar ve çocuklar arasında olmak üzere, savunmasız gruplar arasında daha da artmaktadır. Bu nedenle, yetim, dul ve yaralılara finansal güvence sağlamaya önem veriyoruz. Bu güvenceler, çocukların okula dönme ve çocuk işçiliğini önleme ihtiyacı ile bağlantılıdır.

Psikolojik destek faaliyetleri

HUDA, vakaların önlenmesini güçlendirmek ve kötüleşmesini önlemek için hızlı çözümler olarak, tüm projelerinde psikologlar ve süpervizörler aracılığıyla iyi düşünülmüş planlar çerçevesinde psikolojik destek faaliyetlerini entegre ediyor. Bu faaliyetler, diğer koruma faaliyetleriyle bütünleşik bir çerçevede çalışıyor.