Illiteracy in Syria and The Efforts to Combat It

Suriye savaşının on bir yılı aşkın sürmesi, evlerin, altyapının ve temel hizmetlerin yaygın olarak tahrip edilmesine yol açtı. Suriye toplumu hala etkileriyle karşı karşıya. 6,7 milyondan fazla insan yerinden edilmek zorunda kaldı ve çoğunluğu kuzey Suriye bölgesine göçtü. Bu bölgede 1,9 milyonun üzerinde insan, çoğu planlı olmayan (HNO) geçici yerleşimlerde yaşıyor.

Eğitim, büyük ölçüde etkilenen sorunlardan biri. Bu durum, bütün bir nesli eğitim sürecinin dışında bırakmış ve temel eğitim hakkından mahrum etmiştir. Okur-yazarlık oranı hızla arttı ve Birleşmiş Milletler’in 2021 yılı istatistiklerine göre 2,5 milyonun üzerinde çocuk okul dışı. JENA’ya göre, kuzeybatı Suriye’deki çocukların %44’ü eğitim sürecinin dışında.

Çocukların okula gitmeme veya okulu bırakmalarının nedenleri şunlardır:

  • Süregelen savaş nedeniyle sık sık yer değiştirme.
  • Okulların ikamet yerlerine uzaklığı veya olmaması, çünkü yerinden edilenlerin çoğu uzak kamplarda yaşıyor.
  • Daha önce bombalanmış olmaları nedeniyle okullar güvenli değil.
  • Çocukların yaşı, sınıf için belirlenen yaşın üstüne çıkmış.
  • Birçok öğretmenin göç etmesi ve maaşların düşük olması nedeniyle öğretmen sayısının azlığı.

Dahası, faktörlerden biri de birçok çocuğun ekonomik kriz nedeniyle geçimini sağlamak için çalışmaya zorlanmasıdır. Çocuk işçiliği şehirlerde ve kamplarda yaygınlaştı ve Covid-19’un yayılması da eğitimi olumsuz etkiledi.

Günümüzde Suriye’de 12 yaşında olup alfabeden habersiz, okuma yazma bilmeyen bir çocuk bulmak normaldir. Resmi istatistiklere göre, okur-yazarlık oranı kuzey Suriye şehirlerinde %80’in üzerine çıkmış, kamplardaki çocuklar arasında ise %100’e ulaşmıştır, özellikle kız çocuklar arasında.

Eğitimin gerçeğini ileriye taşımak için çabaları birleştirmek ve mevcut imkanları harekete geçirmek gerekiyordu. Huda Yardım Kurumu, birçok alanda toplam 172 dersliğin bulunduğu ve 4.983 öğrenciye eğitim veren, 172 erkek ve kadın öğretmenin gözetiminde temel Arapça, aritmetik ve bazı sosyal davranışların öğretildiği ve erdemli değerlerin Suriye toplumuna aşılandığı okuryazarlık kursları ve mobil eğitim çadırı projeleri aracılığıyla bu alanda adım atmayı başlattı. Eğitim, Suriye’nin çocukları için parlak bir gelecek inşa etmenin umudu olmaya devam ediyor.